Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Nisan 2024

Sirküler No: 991

Tütün ve alkollü içecek sektörlerindeki mükellefler teminat verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ile;

-Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi sektörlerinde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ve/veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da üretim tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden;

a) Sigara kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 20.000.000.000 adete kadar (20.000.000.000 adet dahil) olanlardan kırkmilyon Türk lirası, 20.000.000.000 adetten 40.000.000.000 adete kadar (40.000.000.000 adet dahil) olanlardan kırkbeşmilyon Türk lirası,  40.000.000.000  adetten fazla olanlardan ellimilyon Türk lirası,

b) Makaron kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 3.000.000.000 adete kadar (3.000.000.000 adet dahil) olanlardan kırkmilyon Türk lirası, 3.000.000.000 adetten 4.000.000.000 adete kadar (4.000.000.000 adet dahil) olanlardan kırkbeşmilyon Türk lirası,  4.000.000.000 adetten fazla olanlardan ellimilyon Türk lirası,

c) Nargilelik tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 300 tona kadar (300 ton dahil) olanlardan beşmilyon Türk lirası, 300 tondan 600 tona kadar (600 ton dahil) olanlardan onmilyon Türk lirası,  600 tondan fazla olanlardan onbeşmilyon Türk lirası,

ç) Puro ve sigarillo kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 50 tona kadar (50 dahil) olanlardan onmilyon Türk lirası, 50 tondan 100 tona kadar (100 ton dahil) olanlardan onbeşmilyon Türk lirası, 100 tondan fazla olanlardan yirmimilyon Türk lirası,

d) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 500 tona kadar (500 ton dahil) olanlardan beşmilyon Türk lirası, 500 tondan 1.000 tona kadar (1.000 ton dahil) olanlardan onmilyon Türk lirası,  1.000 tondan fazla olanlardan onbeşmilyon Türk lirası,

e) Pipoluk tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 200 tona kadar (200 ton dahil) olanlardan dörtmilyon Türk lirası, 200 tondan 400 yüz tona kadar (400 ton dahil) olanlardan sekizmilyon Türk lirası,  400 tondan fazla olanlardan onmilyon Türk lirası,

f) Yaprak sigara kağıdı kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 3.000.000.000 adete kadar (3.000.000.000 adet dahil) olanlardan üçmilyon Türk lirası, 3.000.000.000 adetten fazla olanlardan beşmilyon Türk lirası,

g) Sigara filtresi kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi; 5.000.000.000 adete kadar (5.000.000.000 adet dahil) olanlardan üçmilyon Türk lirası, 5.000.000.000 adetten fazla olanlardan beşmilyon Türk lirası,

teminat alınacaktır.

Verilmesi gereken teminatları süresi içinde vermeyenlerin, güncellemeyenlerin ve eksilen teminatları süresi içinde tamamlamayanların faaliyetlerine ilişkin belgeleri 4733 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında askıya alınır. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmez.

30 Nisan 2024 tarihinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerce verilecek teminatlardan; teminat mektupları Daire Başkanlığına, diğer teminatlar Muhasebe Birimine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde verilir.

Yönetmelik ve ayrıntılar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.