28 02, 2022

Yeniden değerleme beyannamesinin, e-beyanname olarak verilebilmesi

2022-02-28T21:40:36+03:00Şubat 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Mart 2022 Sirküler No: 238 14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunla 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna eklenen Geçici Madde 32 kapsamında; yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler, ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri [...]

28 02, 2022

6 Puanlık Prim Teşviği Son Buldu

2022-02-28T21:38:07+03:00Şubat 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Mart 2022 Sirküler No: 517 21 Şubat 2022 tarihinde Yozgat'ta gerçekleştirilen Yozgat SMMM Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 41.Anadolu Odaları Platformuna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul SOYSAL, 6 Puanlık Prim Teşviğinin Son bulduğunu açıklamıştır. Bugüne kadar uzatılacağına dair Cumhurbaşkanı Kararı çıkmamıştır. Dolayısıyla, bugün itibariyle 6 puanlık prim teşviği [...]

24 02, 2022

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

2022-02-24T21:48:00+03:00Şubat 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Şubat 2022 Sirküler No: 237 24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile; -Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri [...]

24 02, 2022

İthal güneş panelleri ve rüzgâr enerjisi ekipmanları yatırım teşvik dışına çıkarıldı

2022-02-24T21:46:25+03:00Şubat 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Şubat 2022 Sirküler No: 236 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) de yapılan değişiklikle; -Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, -Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi [...]

24 02, 2022

Kamu ihalelerinde fiyat farkı ödenmesine dair usul ve esaslar belirlendi

2022-02-24T21:44:42+03:00Şubat 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Şubat 2022 Sirküler No: 235 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen; -Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan [...]

24 02, 2022

Çin ve İsrail menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ithalatına ilave önlem getirildi

2022-02-24T21:39:08+03:00Şubat 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Şubat 2022 Sirküler No: 234 Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde; -Eşyanın özellikleri dikkate alınarak gümrük değerinin %10’u ila %66,1 oranları arasında ilave ithalata önlemi getirilmiştir. [...]

24 02, 2022

Anayasa Mahkemesi, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmiş Olsa Bile” Şartını Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

2022-02-24T21:28:30+03:00Şubat 24th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2022 Sirküler No: 515 24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 04.11.2021 tarihli 2021/82 sayılı kararında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar başlıklı 10.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" hükmü, kanun [...]

22 02, 2022

Taşıt kredilerinde vade ve kredi limitleri artırıldı

2022-02-22T23:49:58+03:00Şubat 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2022 Sirküler No: 233 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.02.2022 tarihli Kararı ile; Taşıt alımlarında kredi vade sınırları; Değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımlarında kırk sekiz ay, Dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayanlarda otuz altı ay, Sekiz yüz bin [...]

22 02, 2022

e-Adisyon Belgesi Özel Entegratörler Listesi

2022-02-22T23:47:51+03:00Şubat 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2022 Sirküler No: 232 526 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge [...]

Go to Top