27 10, 2020

Pandemiye Bağlı Süreler 2’şer Ay Uzatıldı

2021-09-14T14:42:58+03:00Ekim 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 269 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2020 27.10.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de pandemiye bağlı sürelerden olan ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma süresi ve ücretsiz izne ayırma süresi 2’şer ay uzatılmıştır. [...]

27 10, 2020

Kısmi Çalışmada Yıllık İzin Hesabı

2021-09-14T14:42:58+03:00Ekim 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 268 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2020 Kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izne hak kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir.[1] Kısmi süreli iş sözleşmesi ile [...]

27 10, 2020

Toplu İzin

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 267 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2020 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “toplu izin” başlıklı 10’uncu maddesine göre; işveren Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre (01.04/31.10) içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı [...]

27 10, 2020

Yıllık İznin Ücrete Dönüşme(me)si

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 266 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2020 Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının [...]

27 10, 2020

Yıllık İznin Bölünme(me)si ve Sürekli Verilme(me)si

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 265 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2020 İş mevzuatında esasen yıllık ücretli izinlerin işverenler tarafından bölünemeyeceği ve sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu denildikten sonra işçi ve işverenleri anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde de kullanılabileceği düzenlenmiştir. Kanun koyucunun bu düzenlemedeki amacı bir tam yıl çalışmış [...]

19 10, 2020

İşveren, işçisinin istifasını kabul etmek zorunda mıdır?

2024-01-29T10:59:25+03:00Ekim 19th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 Sirküler No: 264 İşveren, işçisinin istifasını kabul etmek zorunda mıdır? İstifa aslında tek taraflı fesih beyanı olup, anında hüküm ve sonuç doğurur. Ancak, uygulamada söz konusu istifa dilekçelerinin işverenler tarafından işleme alınmadığı gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. İşverenler işçi ile görüşüp söz konusu dilekçesini yazılı olarak geri çekmesini isteyebileceği gibi, [...]

19 10, 2020

İntihar İş Kazası mıdır?

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 19th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 263 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 Yargıtay vermiş olduğu bir Kararda özetle;[1] “ Davaya konu olayda (X) işyerinin sigortalısı (A) bunalıma girerek, mesai bitimine yakın işini bırakarak işyerinin çatı katında ikametine tahsis edilen işçi yatakhanesinde kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Bu olay üzerine görülen davanın temyizinde yüksek Mahkeme kararında, davanın [...]

19 10, 2020

28-29 Ekim Günlerinde İş Mevzuatı Uygulamaları

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 19th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 262 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 29 Ekim ulusal bayramımız olup, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 2020 yılı için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlar 29 Ekim Perşembe günü [...]

19 10, 2020

İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Ekim Tarihli Kanun Teklifinde Çalışma Yaşamındaki Düzenlemeler

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 19th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 261 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 İşsizlik ödeneğinden yararlananların işten ayrıldıkları 90 gün içinde işe girmeleri halinde en az 12 ay boyunca çalışmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait primler Fondan (İşsizlik Sigortası Fonu) karşılanması teklif edilmektedir. 6111 sayılı Kanun teşviğinin ve 7102 sayılı Kanun teşviğinin 31.12.2023 tarihine [...]

19 10, 2020

26 Numaralı İşten Ayrılış Nedeni İçeriği Değiştirildi

2021-09-14T14:42:59+03:00Ekim 19th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 260 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.10.2020 tarihli 2020/41 sayılı Genelge ile 26 numaralı işten ayrılış kodu içeriği “devamsızlık nedeni ile fesih” iken “disiplin kurulu kararı ile fesih” ile değiştirilmiştir. Genelge için tıklayınız....

Go to Top