Sirküler

No: 269

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2020


27.10.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de pandemiye bağlı sürelerden olan ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma süresi ve ücretsiz izne ayırma süresi 2’şer ay uzatılmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.