26 06, 2021

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği Yayımlandı

2021-06-26T23:58:29+03:00Haziran 26th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 463 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Haziran 2021 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği ile özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu [...]

25 06, 2021

SGK, İsviçre Sürelerinin Borçlanılmasında Yaşanan Tereddütlere Açıklık Getirdi

2021-06-25T09:18:23+03:00Haziran 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 462 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Haziran 2021 SGK tarafından yayımlanan "Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri" konulu, 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölüm "15. İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması" başlıklı maddesinde İsviçre'de geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler açıklanmıştır. Bu maddenin (1) numaralı alt bendinde "İsviçre'den prim transferi gerçekleşmeden borç tutarının [...]

25 06, 2021

Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 01 Haziran 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

2021-06-25T09:16:34+03:00Haziran 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 461 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Haziran 2021 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 17/10/2017 tarihinde Varşova’da imzalanarak 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya [...]

25 06, 2021

Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmeler Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olacak

2021-06-25T09:14:31+03:00Haziran 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 460 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Haziran 2021 24 Nisan 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt [...]

23 06, 2021

7326 sayılı Kanunla 4b Sigortalılığın Durdurulması-İhya Edilmesi Konusunda SGK Genelge Yayımladı

2021-06-23T20:36:19+03:00Haziran 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 459 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Haziran 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 15 Haziran 2021 tarihli 2021/21 sayılı Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunda 7326 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılığın durdurulması ve ihya edilmesi konusunda usul ve esasları belirledi. 2021/21 sayılı Genelge İçin Tıklayınız… Ek1 İçin [...]

18 06, 2021

Yapı Ruhsatlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili Yapılan İşyerlerinde Tescil İşlemleri Otomatik Yapılmaya Başlandı

2021-06-18T23:25:32+03:00Haziran 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 458 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2021 tarihli 2021/11 sayılı Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri konulu Genelgeye göre;   Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri [...]

18 06, 2021

SGK Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezaları Konusunda Yayımladığı Yazıda Değişikliğe Gitti

2021-06-18T23:23:40+03:00Haziran 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 457 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 “ SGK Başkanlığı, Taşra Ünitelerinde Uygulama Birliğini Sağlamak Amacıyla Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezaları Konusunu Ünitelerine Duyurdu” başlıklı Sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü taşra ünitelerine gönderdiği 11 Haziran 2021 tarihli 26146467 sayılı meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında [...]

18 06, 2021

İşçinin günde en fazla çalıştırılabileceği saat sınırı ve fazla mesai doğma(ma)sı

2021-06-18T10:25:43+03:00Haziran 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 456 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak tanımlanabilir. İş Kanununa göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa haftalık çalışma süresi olan 45 saat, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür ve [...]

18 06, 2021

İşçilere 1 veya 2 saatlik verilen izinler için telafi çalışması yaptırılabilme(me)si

2021-06-18T10:24:25+03:00Haziran 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 455 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 4857 sayılı İş Kanunu’nun “telafi çalışması” başlıklı 64’üncü maddesine göre; işçinin talebi ile kendisine işveren tarafından izin verilmesi halinde, bu izinli olduğu saat ve günler için; İşveren, çalışılmayan bu saat/günler için telafi çalışmasını 2 ay içinde yaptırmalıdır. Bu yapılan telafi çalışmaları için fazla [...]

14 06, 2021

Hangi Çalışmalar Uzaktan Çalışma Kabul Edilmeli ve Uzaktan Çalışmada Bildirilmesi Gereken Gün Sayısı Ne Olmalı?

2021-06-14T22:48:04+03:00Haziran 14th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 454 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2021 Bilindiği üzere, “uzaktan çalışma” yasal dayanağına 4857 sayılı İş Kanunu’nun “çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinde 06 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle eklenen düzenleme ile kavuşmuştur. Kanunda yer alan düzenlemeye göre “uzaktan çalışma”; işçinin, işveren tarafından oluşturulan [...]

Go to Top