Sirküler

No: 459

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Haziran 2021


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 15 Haziran 2021 tarihli 2021/21 sayılı Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunda 7326 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılığın durdurulması ve ihya edilmesi konusunda usul ve esasları belirledi.

2021/21 sayılı Genelge İçin Tıklayınız…

Ek1 İçin Tıklayınız…

Ek2 İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.