24 04, 2022

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri Ne Şekilde Uygulanmalı?

2022-04-24T23:06:09+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 556 Karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin 1 haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve [...]

24 04, 2022

Gebe/Emziren Kadınların Çalışma Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar

2022-04-24T23:04:23+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 555 Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin [...]

24 04, 2022

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

2022-04-24T23:02:33+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 288 Gelir idaresince yayımlanan duyuru ile 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler kapsamında; "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Ticari Bilanço Karı" satırından sonra gelmek üzere "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları eklenmiştir. "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve [...]

24 04, 2022

Merkez Bankası ticari kredileri zorunlu karşılık kapsamına aldı, ayrıca karşılıklarda dövizden TL ye geçiş performansı getirdi

2022-04-24T23:00:40+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 287 Merkez Bankasınca alınan karar ile bankalar ile finansman şirketlerinin Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur. Bu çerçevede; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u oranında zorunlu karşılık tesis edilecektir. 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine [...]

24 04, 2022

Fiyat farkına dair tereddütlerin giderilmesine yönelik yeni bir Kamu İhale Kurul kararı yayımlandı

2022-04-24T22:58:39+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 286 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesine istinaden Kamu İhale Kurulunca; -Ek [...]

24 04, 2022

Gümrük işlemlerinde temsil yetkisine sahip olacak hızlı kargo şirketlerine ve posta idaresine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

2022-04-24T22:56:22+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 285 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) 22 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre işlem yapacak operatörlerin; Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce “hava kargo [...]

21 04, 2022

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar yayımlandı

2022-04-21T23:46:45+03:00Nisan 21st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Nisan 2022 Sirküler No: 284 Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payım arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını amaçlayan, Hizmet [...]

21 04, 2022

Demir çelik teslimlerinde KDV tevkifatı yapılacak, imalatçılar ihracat bedelinin %10’una kadar KDV iadesi alabilecekler

2022-04-21T23:44:52+03:00Nisan 21st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Nisan 2022 Sirküler No: 283 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) ile yeni ve uygulamalara dönük açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; 1-Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun [...]

21 04, 2022

İŞKUR, İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Ekranı Kullanma Kılavuzu Yayımladı

2022-04-21T23:26:36+03:00Nisan 21st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Nisan 2022 Sirküler No: 554 İŞKUR, 21 Nisan 2022 tarihli İEP Başvuru Ekranı Kılavuzunu yayımladı. Başvuru kılavuzu 31 sayfadan ibaret olup, adım adım iş akışı şemaları kılavuzda belirtilmiştir. Kılavuz için tıklayınız.

19 04, 2022

Fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi

2022-04-19T22:14:47+03:00Nisan 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Nisan 2022 Sirküler No: 282 19/04/2022 tarihli ve 5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, “Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları”na uygulanan asgari maktu vergi (ÖTV) tutarı yeniden belirlenmiştir. Karar ektedir. EK- [...]

Go to Top