Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Nisan 2022

Sirküler No: 288


Gelir idaresince yayımlanan duyuru ile 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler kapsamında;

  1. “Matrah Bildirimi” kulakçığında yer alan “Ticari Bilanço Karı” satırından sonra gelmek üzere “Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” ve “İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” satırları eklenmiştir.
  2. “Matrah Bildirimi” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “301” kodlu “İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)” satırı çıkarılmış olup;

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GYO’lardan)

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan)

satırları eklenmiştir.

Yapılan diğer değişiklikler ektedir.

EK- 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.