4 08, 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022-08-04T16:51:59+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 382 Gelir idaresince Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır. Buna göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim [...]

7 07, 2022

Geçici vergi ve banka muameleleri vergisi beyannamelerinde güncelleme duyurusu

2022-07-07T23:27:36+03:00Temmuz 7th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 357 Gelir İdaresince yayınlanan; 01.07.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru 2022 yılı 2. dönem için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin ekler kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu kaldırılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir. 01.07.2022 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) 11/6/2022 [...]

7 07, 2022

2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik raporları, 1 Ağustos 2022 ye kadar verilecek

2022-07-07T23:23:48+03:00Temmuz 7th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 355 Gelir İdaresince yayımlanan duyuru ile tam tasdik raporlarının verilme süreleri konusunda tereddüt giderilmiştir. Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin Tam Tasdik Raporlarının ibraz süresi ile ilgili olarak 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde 41 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci [...]

2 06, 2022

KDV beyannamelerinde yapılan son düzenlemeler

2022-06-02T09:58:34+03:00Haziran 2nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Haziran 2022 Sirküler No: 327 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler ekte yer almaktadır. EK- KDV beyannamesi değişiklikleri https://ebeyanname.gib.gov.tr/KDV_Degisiklikleri_Duyurusu_01_06_2022.pdf [...]

24 04, 2022

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

2022-04-24T23:02:33+03:00Nisan 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 288 Gelir idaresince yayımlanan duyuru ile 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler kapsamında; "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Ticari Bilanço Karı" satırından sonra gelmek üzere "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları eklenmiştir. "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve [...]

6 04, 2022

Bazı beyannamelere ilişkin program güncellemeleri

2022-04-06T00:39:30+03:00Nisan 6th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Nisan 2022 Sirküler No: 266 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Duyuru ile; -Nisan ayı itibariyle verilmesi gereken aşağıdaki beyannamelerde yapılan düzenlemeler nedeniyle, bu beyannameleri kullanacak mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir. KOD          BEYANNAME ADI HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi POSET (GEKAP)   [...]

6 03, 2022

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin Defter-Beyan sisteminden verilmesi

2022-03-06T23:17:57+03:00Mart 6th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Mart 2022 Sirküler No: 244 Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusu ile; -Basit Usul Ticari Kazançların yanında; “Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Ücret ve Diğer Kazanç ve İrat” elde eden mükellefler söz konusu kazanç ve iratlara ilişkin 2021 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergi Beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu duyuru ektedir. EK- [...]

Go to Top