Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Mart 2022

Sirküler No: 244


Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusu ile;

-Basit Usul Ticari Kazançların yanında; “Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Ücret ve Diğer Kazanç ve İrat” elde eden mükellefler söz konusu kazanç ve iratlara ilişkin 2021 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergi Beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir.

Sözkonusu duyuru ektedir.

EK- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Duyurusu

https://www.defterbeyan.gov.tr/documents/kilavuz/yillik-gelir-vergisi-beyannamesi-hakkinda-bilgilendirme(2).pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.