Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Mart 2022

Sirküler No: 245


2021 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının 01 Mart 2022 tarihli duyurusu ile;

1-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin “Ekler” kulakçığına aşağıdaki tablolar eklenmiştir:

– Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar

– Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar

– Ar-Ge/Tasarım Bilgileri

– Teknogirişim Sermaye Desteği

2-İndirimli Gelir Vergisi “Gelir Bildirimi” kulakçığında bulunan “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosundaki “İndirim Türü” seçmeli alanına aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

– Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançların %50’si (GVK89/16)

– KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası satırları eklenmiştir.

Değişiklikler için Beyanname Düzenleme Programının “Gerekli Programlar” bölümünden güncellenmesi önem arzetmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.