4 08, 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022-08-04T16:51:59+03:00Ağustos 4th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 382 Gelir idaresince Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır. Buna göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim [...]

22 07, 2022

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2022-07-22T15:10:23+03:00Temmuz 22nd, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Temmuz 2022 Sirküler No: 365 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 ile; 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirküler için tıklayınız. https://www.gib.gov.tr/node/160548

7 07, 2022

Geçici vergi ve banka muameleleri vergisi beyannamelerinde güncelleme duyurusu

2022-07-07T23:27:36+03:00Temmuz 7th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 357 Gelir İdaresince yayınlanan; 01.07.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru 2022 yılı 2. dönem için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin ekler kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu kaldırılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir. 01.07.2022 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) 11/6/2022 [...]

15 05, 2022

I. Geçici Vergi Dönemi beyanname verme süresi 20 Mayıs 2022 Cuma gününe uzatıldı

2022-05-15T12:11:47+03:00Mayıs 15th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Mayıs 2022 Sirküler No: 305 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla [...]

24 04, 2022

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

2022-04-24T23:02:33+03:00Nisan 24th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2022 Sirküler No: 288 Gelir idaresince yayımlanan duyuru ile 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler kapsamında; "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Ticari Bilanço Karı" satırından sonra gelmek üzere "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları eklenmiştir. "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve [...]

6 04, 2022

Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022-04-06T00:27:44+03:00Nisan 6th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Nisan 2022 Sirküler No: 265 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Duyuru ile 2022 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Beyannamenin Matrah Bildirimi kulakçığında bulunan "İndirimler" tablosundaki "Türü" seçmeli alanına: - "125-AR-GE İndirimi (5746 sayılı Kanuna Mad.3/A)" - "126-Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun Madde:3)" - "131-KVK [...]

18 02, 2022

IV. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri, 25 Şubat 2022 ye uzatıldı

2022-02-18T09:10:13+03:00Şubat 18th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Şubat 2022 Sirküler No: 228 Gelir İdaresi Başkanlığının sirküleri ile; -17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. -Uzatma, ilgili geçici [...]

3 02, 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ile I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2022-02-03T23:08:23+03:00Şubat 3rd, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Şubat 2022 Sirküler No: 215 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan duyurular ile kurum geçici vergi beyannamesi ile I sayılı listeye ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre değişiklik ayrıntıları aşağıda yer almaktadır: 1- Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik 20/01/2022 tarih ve 7352 [...]

Go to Top