Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Temmuz 2022

Sirküler No: 365


2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 ile;

2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirküler için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/160548

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.