29 03, 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun virüs salgını hakkında duyurusu…

2021-09-14T14:53:47+03:00Mart 29th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 129 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2020 KAMUOYU DUYURUSU Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele etmektedir. Bu önlemlerin [...]

27 03, 2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler

2021-09-14T14:53:47+03:00Mart 27th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 128 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Mart 2020 25.03.2020 tarihli 7226 sayılı Kanun, 26.03.2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, iş ve sosyal güvenlik alanında getirdiği yeni düzenlemeler şöyledir. 1) 2020 yılı asgari ücret destek tutarı belirlendi. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 [...]

16 03, 2020

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Prim Borcuna Mahsup Edilebilir mi?

2021-09-14T14:53:47+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 127 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelgesinin aşağıda yer alan maddesinde 10.07.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle; 6.2.Sigortalara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi: Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il [...]

16 03, 2020

İşçilerin Yıllık İzinlerinde Zamanaşımı Var mı?

2021-09-14T14:53:48+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 126 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 59’uncu maddesi hükmüne göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden kendisine veya hak [...]

16 03, 2020

Özel güvenlik işlerinde engelli çalıştırılabilir mi?

2021-09-14T14:53:48+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 125 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre, özel güvenlik görevlilerinde görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak şartı aranır. Dolayısıyla, özel güvenlik işlerinde görevin yapılmasına engel olabilecek [...]

16 03, 2020

4857 sayılı Kanunda belirtilen ara dinlenme süreleri artırılabilir mi?

2021-09-14T15:01:22+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 124 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 4857 sayılı Kanunun “ara dinlenmesi” başlıklı 68’inci maddesinde işyerindeki çalışma süresine göre belirtilen on beş dakika, yarım saat, bir saat EN AZ olan dinlenme süreleridir. Kanunun bu hükmü, nispi emredici bir hüküm olup İŞÇİ LEHİNE artırılabilir. Dolayısıyla, söz konusu asgari süreler iş ve [...]

16 03, 2020

Askerlik borçlanması işçilerin kıdem süresini etkiler mi?

2021-09-14T15:01:23+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 123 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 Kıdem süresi belirlenirken ilke olarak askerlikte geçen sürelerin veya borçlanılarak hizmetten sayılan askerlik görevlerinin kıdem süresine ilave edilmemesi gerekmektedir. Bunun nedeni, askerlik döneminde iş akdinin askıda olmasıdır. Ancak, mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde yer alan “ T.C. Emekli Sandığı [...]

16 03, 2020

Kadın işçilerde analığa bağlı ücretsiz izin ne zaman başlamalı?

2021-09-14T15:01:23+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 122 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesine göre; isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu maddeye göre, analığa bağlı 6 aylık ücretsiz iznin 16 veya 18 haftalık sürenin hemen [...]

16 03, 2020

Stajyer Öğrenciler Asgari Geçim İndiriminden Yararlanabilir mi?

2021-09-14T15:01:23+03:00Mart 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 121 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, [...]

13 03, 2020

SGK, Borç Sorgusu Hakkında Genelge Yayımladı

2021-09-14T15:01:23+03:00Mart 13th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 120 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Mart 2020 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02/03/2020 tarihli 2020/05 sayılı Genelge ile; Gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesinin onüçüncü [...]

Go to Top