Sirküler

No: 127

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2020


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelgesinin aşağıda yer alan maddesinde 10.07.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle;

6.2.Sigortalara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi: Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il müdürü veya yetki verdiği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından bu Genelge ekinde yer alan matbu Mahsuplaşma Protokolü (Ek-9) karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra, sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından, söz konusu protokol ile işyeri bilgilerinin (işyeri unvanı, işyeri sicil numarası, işyeri adresi ve imzalanan protokolün bir sureti) programa tanımlanmasının sağlanması maksadıyla, DYS (Doküman Yönetim Sistemi) üzerinden Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Programın işleyişi ile ilgili bilgiler e-Ödenek Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır. (Ek, 10.7.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge)Mahsuplaşma programından talep eden tüm işyerleri yararlanabileceklerdir.

Bu uygulamadan faydalanabilmek için şu 3 şartın gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar; a) istirahatli sürelerde çalışanlara hak ettiği ücret tam olarak ödenmeli, b) çalışanların istirahatli olduğu sürelerde sigorta prim matrahı ve gün sayısı eksiksiz bildirilmeli, c) aylık prim ve hizmet belgesinde “sigortalı istirahatli sürede fiilen çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenmelidir. Bu uygulamada, SGK tarafından çalışanlara iş göremezlik ödeneği doğrudan çalışan hesabına değil, işverenin borçlarına mahsup edilmektedir. Dolayısıyla, bu uygulama işçi ve işveren açısından önemli bir iş yükünü, emek ve zaman israfını engelleyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.