Sirküler

No: 122

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2020


4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesine göre; isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Bu maddeye göre, analığa bağlı 6 aylık ücretsiz iznin 16 veya 18 haftalık sürenin hemen akabinde başlaması gerekir. 16 veya 18 haftalık sürelerden sonra kadın işçinin haklı/geçerli sayılabilecek örneğin yıllık izin kullanması, sağlık raporu alması vb. hususlar gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda söz konusu ücretsiz izin ne zaman başlamalı sorusuna muhatap olunduğunda, yıllık izin veya sağlık raporu makul görülmeli, 6 aylık ücretsiz izin başlangıcı, bu süreler geçtikten sonra başlatılmalıdır.

Ancak, analık izninin bitiminde kullanılabilecek olan ve doğum sayısına bağlı 60 gün/120 gün/180 günlük süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanılmışsa, 6 aylık ücretsiz izin, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kullanılan ücretsiz izin düşülerek kalan süre olarak hesaplanması gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.