Sirküler

No: 125

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2020


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre, özel güvenlik görevlilerinde görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak şartı aranır. Dolayısıyla, özel güvenlik işlerinde görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ve engelli olanlar çalıştırılamayacaktır.