Sirküler

No: 125

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2020


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre, özel güvenlik görevlilerinde görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak şartı aranır. Dolayısıyla, özel güvenlik işlerinde görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ve engelli olanlar çalıştırılamayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.