Sirküler

No: 124

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2020


4857 sayılı Kanunun “ara dinlenmesi” başlıklı 68’inci maddesinde işyerindeki çalışma süresine göre belirtilen on beş dakika, yarım saat, bir saat EN AZ olan dinlenme süreleridir. Kanunun bu hükmü, nispi emredici bir hüküm olup İŞÇİ LEHİNE artırılabilir. Dolayısıyla, söz konusu asgari süreler iş ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabileceği gibi işyeri uygulamaları ile artırılabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.