31 08, 2020

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı!

2021-09-14T14:45:26+03:00Ağustos 31st, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 225 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Ağustos 2020 Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği [...]

30 08, 2020

18 Soru Cevapla Pandemiye Bağlı KÇÖ-NÜD Teşvik Uygulaması (27.08.2020-2020/35 sayılı SGK Genelgesi)

2021-09-14T14:45:26+03:00Ağustos 30th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 224 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Ağustos 2020 1) Teşvik uygulamasından yararlanmada istenilen şartlar nelerdir?   İşverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının; kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanmış olması. İşverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının; kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi. İşyerinin özel sektör [...]

22 08, 2020

GİB, Vergilendirme Dönemi “3 Aylık” Olan Mükelleflerin Dönemini “Aylık” Olarak Değiştirdi

2021-09-14T14:45:26+03:00Ağustos 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 222 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Ağustos 2020 GİB 10 Ağustos 2020 tarihli Duyuru ’su ile; vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemini "aylık" olarak değiştirdiğini, bu mükellefler İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol [...]

22 08, 2020

GİB, Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin MUHSGK Kılavuzu Yayımladı

2021-09-14T14:45:26+03:00Ağustos 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 221 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Ağustos 2020 GİB 20 Ağustos 2020 tarihli Duyuru ’su ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan - Apartman yönetimleri, - Basit [...]

18 08, 2020

GİB, MUHSGK Hakkında 18 Ağustos Tarihli Duyuru Yayımladı

2021-09-14T14:47:05+03:00Ağustos 18th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 220 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ağustos 2020 GİB, 18.08.2020 tarihli Duyurusunda; MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 14 başlık altında açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar önemine binaen ekte istifadenize sunulmuştur.   Duyuru İçin Tıklayınız…

16 08, 2020

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

2021-09-14T14:47:05+03:00Ağustos 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 219 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Ağustos 2020 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan    Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği”, 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ” ile yürürlükten kaldırılmıştır. [...]

15 08, 2020

Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için sigorta yapılması gerekir mi?

2021-09-14T14:47:05+03:00Ağustos 15th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 218 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ağustos 2020 Fiili askerlik hizmeti silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte askerlik hizmetini yapanlar, 4/1-a kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.   Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre; erbaş ve erlere verilen hava değişimi, istirahat sürelerinin toplam 30 günden fazlası ve firarda geçen süreler muvazzaf [...]

15 08, 2020

İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, ana, baba ve çocukları sigortalı sayılır mı?

2021-09-14T14:47:05+03:00Ağustos 15th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 217 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ağustos 2020 Bir işverenin işyerinde ücret karşılığı çalışan ve ücretleri işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilen eş sigortalı sayılacak, ancak herhangi bir ücret ödenmeyen eş ise sigortalı sayılmayacaktır. 5510 sayılı Kanunda işverenin işyerinde çalışan çocukları, ana, baba ve kardeşleri için herhangi [...]

15 08, 2020

Birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışma durumunda sigortalılık durumu ne olacak?

2021-09-14T14:47:05+03:00Ağustos 15th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 216 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ağustos 2020 4/1-a kapsamındaki sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun 13’üncü ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların ay içerisinde birden fazla işyerinden bildirilen kısmi çalışmalarının bulunması halinde, kısmi çalışma sürelerinin o [...]

Go to Top