Sirküler

No: 218

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ağustos 2020


Fiili askerlik hizmeti silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte askerlik hizmetini yapanlar, 4/1-a kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.

 

Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre; erbaş ve erlere verilen hava değişimi, istirahat sürelerinin toplam 30 günden fazlası ve firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmadığından, söz konusu sürelerde geçen sigortalı hizmetlerin 5510 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte hava değişimi ve istirahat sürelerinde 30 günlük süre 11/02/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle değiştirilerek 22/02/2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten önceki durumlar için; verilen sıhhi izinlerin 3 aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için 1 aydan fazlası işleme alınacaktır.

Ayrıca, askerlik yapmakta olanların askerlik yükümü nedeniyle yaptığı çalışmalar 5510 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında olmakla birlikte, askerlik şubesinden sevk belgesini almasına rağmen birliğine teslim oluncaya kadar geçen sürede veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan sürelerde hizmet akdine dayalı olarak bir veya birkaç işverenin işyerinde çalıştıkları takdirde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.