Sirküler

No: 219

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Ağustos 2020


31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan    Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği”, 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlara yani bu Yönetmeliğin Ek-1’in Notlar bölümünün 4’üncü maddesinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşa uygulanacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.