Sirküler

No: 220

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Ağustos 2020


GİB, 18.08.2020 tarihli Duyurusunda; MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 14 başlık altında açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar önemine binaen ekte istifadenize sunulmuştur.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.