Sirküler

No: 221

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Ağustos 2020


GİB 20 Ağustos 2020 tarihli Duyuru ’su ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan

– Apartman yönetimleri,

– Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri,

– GMSİ mükellefleri gibi

Vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek

MUHSGK düzenlemesine ilişkin Kılavuz yayımladığını ilan etmiştir.

Kılavuz için lütfen tıklayınız.