31 03, 2024

7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı

2024-03-31T10:44:14+03:00Mart 31st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2024 Sirküler No: 1017 7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı Resmi Gazete'nin 31 Mart 2024 tarihli nüshasında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 2024/1 sayılı Tebliğ ile 7 adet ulusal meslek standartı yayımlandı. Detaylı bilgi için Tebliğ ve Eklerini inceleyiniz. 20240331-3-1 Prozon Bordro ve [...]

29 03, 2024

Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi

2024-03-29T18:56:14+03:00Mart 29th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2024 Sirküler No: 1016 Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi SGK tarafından yayımlanan 21 Mart 2024 tarihli 2024/4 sayılı Genelge gereği, Ziraat Odası Kaydının usulüne uygun olmadığı SGK Denetim Elemanları tarafından tespit edilmesi halinde, sigortalılık tespiti için varsa Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı geçerli sayılacaktır. Genelgeyi İnceleyiniz. [...]

28 03, 2024

Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 5 Nisana uzatıldı

2024-03-28T20:07:14+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 968 Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 5 Nisana uzatıldı Gelir idaresi sirküleri ile; -1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar, [...]

28 03, 2024

Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi

2024-03-28T18:33:53+03:00Mart 28th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 1015 Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi SGK yayımladığı Basın Duyurusu ile 19 adet banka ile emekli promosyonu imzaladığını bildirdi. Detaylı bilgi için lütfen Basın Duyurusunu inceleyiniz. SGK Basın Duyurusu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un [...]

28 03, 2024

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Bireysel Danışman Alımı

2024-03-28T10:56:08+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 967 Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Bireysel Danışman Alımı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK) tarafından üç ayrı bileşen ile uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse [...]

28 03, 2024

Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası

2024-03-28T10:53:53+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 966 Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası -Şirket tarafından farklı yıllarda çok sayıda gayrimenkul alım-satımının yapılması taşınmaz ticareti ile  uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi [...]

28 03, 2024

KGK Enflasyon muhasebesi eğitim duyurusu

2024-03-28T10:51:23+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 965 KGK Enflasyon muhasebesi eğitim duyurusu Kamu Gözet­imi, Muhasebe ve Deneti­m Standartları Kurumu (KGK)  tarafından 23 Kasım 2023 tari­hi­nde yayımlanan duyuru ­ile 31 Aralık 2023 tari­hi­nde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemi­ne a­t f­inansal tablolarının enflasyon etki­si­ne göre düzelti­lerek sunulması gerekti­ği­ beli­rti­lm­iş ve  tarihi­nde “Yüksek Enflasyonlu Ekonomi­lerde [...]

28 03, 2024

Piyasanın altın arz ihtiyacının karşılanmasına yönelik kamu bankalarına altın ithalat kotası verildi

2024-03-28T10:48:49+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 964 Piyasanın altın arz ihtiyacının karşılanmasına yönelik kamu bankalarına altın ithalat kotası verildi İşlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya [...]

26 03, 2024

SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı

2024-03-26T09:07:02+03:00Mart 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mart 2024 Sirküler No: 1014 SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı SGK yayımladığı 25 Mart 2024 tarihli Duyurusunda emekliler için banka promosyonu konusunda bankalara başvurulması gerektiğini bildirdi. Duyuru için tıklayınız. banka promosyonu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan [...]

22 03, 2024

Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir

2024-03-22T09:11:57+03:00Mart 22nd, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Mart 2023 Sirküler No: 1013 Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir 22 Mart 2024 tarihli 32497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.02.2024 tarihli 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında; iş sözleşmesini fesih eden işverenin, işçisinin bilgisi ve rızası dışında hesap hareketlerini incelemesi özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunması isteme [...]

Go to Top