KGK Enflasyon muhasebesi eğitim duyurusu

2024-03-28T10:51:23+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 965 KGK Enflasyon muhasebesi eğitim duyurusu Kamu Gözet­imi, Muhasebe ve Deneti­m Standartları Kurumu (KGK)  tarafından 23 Kasım 2023 tari­hi­nde yayımlanan duyuru ­ile 31 Aralık 2023 tari­hi­nde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemi­ne a­t f­inansal tablolarının enflasyon etki­si­ne göre düzelti­lerek sunulması gerekti­ği­ beli­rti­lm­iş ve  tarihi­nde “Yüksek Enflasyonlu Ekonomi­lerde [...]