31 12, 2020

7256 Yapılandırma, İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı, Asgari Ücret Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-09-14T14:35:40+03:00Aralık 31st, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 314 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Aralık 2020 Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı nüshasında çalışma hayatında 3 önemli düzenleme yapıldı. Birinci Düzenleme: 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7256 sayılı Kanunda (yapılandırma) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldı. İkinci Düzenleme: 3344 sayılı [...]

25 12, 2020

Esnaf ve Tacirlere Verilecek Desteklerin NACE Kodları Açıklandı

2021-09-14T14:35:40+03:00Aralık 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 313 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Aralık 2020 Ticaret Bakanlığı 24.12.2020 tarihli yayımladığı “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru” ile; “ Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının  (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve [...]

23 12, 2020

Kısa Çalışma Başvuru ve Ödeneği Süreleri Tekrar Uzatıldı

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 23rd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 311 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Aralık 2020 Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile; - Kısa Çalışma Başvuru Süresi 31/01/2021 Tarihine Kadar Tekrar Uzatıldı. Karar için tıklayınız. - Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 28/02/2021 Tarihine Kadar Tekrar Uzatıldı. Karar için tıklayınız.

22 12, 2020

İşverene Aitin Depoların 5510 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Sayılma(Ma)Sı

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 310 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Aralık 2020 Örneğin; merkezi Ankara’da bulunan ve burada 6 sigortalı istihdam eden firma, İzmir ve İstanbul’da iki şubeye sahip ve her bir şube de 5 kişi çalıştırmaktadır. Firma İzmir ve Ankara’da iki depoya sahiptir ancak buralarda sigortalısı bulunmamaktadır. Söz konusu firmanın sigortalı sayılanları çalıştırdığı merkezi [...]

22 12, 2020

SMMM’lerin Başka Bir İşyerinde Çalışması Durumunda Sigortalılığı Hakkında Mahkeme Kararı

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 309 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Aralık 2020 Bu sirküleri Ankara 9. İdare Mahkemesinin bir kararı (E.2013/1385, K. 2015/504 , T.26.03.2015) üzerinde belirtelim. Davacı : Vekili: Av. Batur Gökmen Davalılar: 1- Maliye Bakanlığı Vekilleri: Av. Meral Purtul - Av. Gülşen Köse 2- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler [...]

22 12, 2020

Yapı Sahibi ile İnşaatın Projesini Çizen Mühendis Arasındaki Hukuki İlişkinin Değerlendirilmesi

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 308 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Aralık 2020 Genel olarak sigortalılık ilişkisi, bir hizmet akdi sonucu ortaya çıkacağından, inşaatın projesinin çizilmesi işlerinin yapılmasını taahhüt eden serbest meslek kazancı yönünden vergi mükellefiyeti bulunan inşaat mühendisi ile yapı sahibi arasındaki hukuki ilişki istisna akdidir.   İstisna akdi ilişkisinden 4/1-a kapsamında sigortalılık doğmayacağından yapı [...]

22 12, 2020

Deneme Süresinde Sigortalılıkta Bilinmesi Gerekenler

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 307 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Aralık 2020 Genellikle, çalışma hayatında deneme süresi içerisinde çalışan işçilerin deneme süresinde oldukları gerekçesiyle sigortalı yapılmadığı veya sigortalı olmaması gerektiği yönünde bir kanı vardır. Bu genellikle yapılan bilgilendirme ile denetim faaliyetlerinde kendisini hissettirmektedir. İşverenler, işçilerini tanıma aşamasında olduğunu veya işyerindeki verimliliğini ölçtüklerini veyahut ta işyerine [...]

16 12, 2020

Kısa Süreli Çalışmalarda Yurtdışı Aylıklarının Kesilmemesine Dair Esaslar Belirlendi

2021-09-14T14:35:41+03:00Aralık 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 306 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2020 18/06/2020 tarihli 7247 sayılı Kanunla 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının  Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapılarak Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliği’nde 06/11/2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de değişikliğe gidilmiş ve en nihayetinde [...]

16 12, 2020

Hızlı İşe Dönüş Sigortalı Desteği Esasları Belirlendi

2021-09-14T14:35:42+03:00Aralık 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 305 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2020 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen düzenlemenin (Ek Madde 7) usul ve esaslarına yönelik İŞKUR usul ve esasları belirledi.   4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği [...]

Go to Top