Sirküler

No: 314

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
31 Aralık 2020


Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı nüshasında çalışma hayatında 3 önemli düzenleme yapıldı.

Birinci Düzenleme: 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7256 sayılı Kanunda (yapılandırma) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldı.

İkinci Düzenleme: 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ayırma süreleri 17/01/2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı.

Üçüncü Düzenleme: 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla; 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında günlük asgari ücretin (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine karar verildi.

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.