Sirküler

No: 305

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Aralık 2020


7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen düzenlemenin (Ek Madde 7) usul ve esaslarına yönelik İŞKUR usul ve esasları belirledi.

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda; başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve diğer detaylar belirlenmiştir.

 

Usul ve Esaslar İçin Lütfen Tıklayınız….

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.