8 01, 2020

2020 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

2020-01-08T14:26:04+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fii (Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır)                                                                  Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az [...]

8 01, 2020

2020 Yılında İş Kanununda İdari Para Cezaları

2020-01-08T14:16:07+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 (Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır) Kanun Maddesi   Ceza Maddesi     Cezayı Gerektiren Fiil Tutar (TL) 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 31.903,90 5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için 268,45 [...]

8 01, 2020

2020 Yılına Ait 5510 Sayılı Kanunda İdari Para Cezaları

2020-01-08T13:47:14+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 (Her yıl asgari ücret tutarına bağlı artırılmaktadır) Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yükümlülükler ve Müeyyidri Sigortalı işe giriş bildirgesini ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücrettutarında (*) 2.943,00 Sigortalı işe giriş bildirgesininverilmediğinin, mahkeme kararından veya SGK’nın denetim ve kontrol ile [...]

8 01, 2020

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2020-01-08T13:42:52+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 En yüksek aylık gösterge (1500) x aylık maaş katsayısı (0,146061) En yüksek ek gösterge (8000) x aylık maaş katsayı (0,146061) Taban aylığı göstergesi (1000) x taban aylığı katsayı (2,28624) En yüksek kıdem aylığı göstergesi (500) x aylık maaş katsayısı (0,146061) En yüksek devlet memuru aylığı göstergesi (8000+1500) %200 x aylık maaş katsayısı (0,146061) Tavan Tutar  = 6.730,15 [...]

8 01, 2020

Primden İstisna Edilecek Ödemeler

2020-01-08T13:38:25+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 2020 Yılı Prim Matrahından İstisna Edilecek Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zamları ile Özel Sağlık Sigortası Primi - Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Katkı Payları Ödeme Çeşidi Formülü İstisna Tutarı (TL) Yemek parası Günlük asgari ücretin %6’sı 5,89 Çocuk zammı (en fazla iki çocuğa kadar geçerli) Aylık asgari ücretin %2’si 58,86 Aile zammı Aylık asgari ücretin [...]

8 01, 2020

Sigorta Prime Tabi Olan Olmayan Ödemeler

2020-01-08T13:33:45+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 Sıra no Kazanç türleri Prime tabi (+) Prime tabi değil (-) Prime tabi tutulacağı ay 1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay 2 Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri A  Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay Ulusal bayram-genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay Fazla [...]

8 01, 2020

Prim Oranları

2020-01-08T13:27:51+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılara Ait Genel Prim Oranları Sigorta Kolu Toplam Prim Oranı (%) Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 2 - 2 Malullük, yaşlılık ve ölüm 20 9 11 Genel sağlık sigortası 12,5 5 7,5 Toplam 34,5 14 20,5        4/1-b Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları Sigorta Kolu [...]

8 01, 2020

SGK Zamanaşımı Süresi

2020-01-08T13:18:14+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süreleri Kanun Numarası Uygulandığı Dönem Zamanaşımı Süresi 506 01.02.1965 – 07.12.1993 10 yıl 3917 08.12.1993 – 05.08.2003 5 yıl 4958 06.08.2003 – 05.07.2004 5 yıl 5198 06.07.2004 – 31.03.2006 10 yıl 5458 01.04.2006 – 30.09.2008 10 yıl 5510 01.10.2008’den itibaren 10 yıl İdari Para Cezalarında Zamanaşımı Süreleri Kanun Numarası Yürürlük Tarihi Zamanaşımı [...]

8 01, 2020

Örnek İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler

2020-01-08T13:08:44+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 1 İşçi Kimlik Bilgileri 2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3 İkametgâh İlmühaberi 4 Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi 5 Referansları ve CV' si 6 İş Sözleşmesi 7 Sağlık Raporu 8 Bazı İşkolları İçin, Periyodik Olarak Sağlık Muayenelerinden Geçirildiklerine Dair Rapor 9 Engelli İşçilerde Engellilik Raporu Aslı veya Fotokopisi 10 Engellilik İndiriminden Yararlanabilmesi İçin İlgili Vergi [...]

Go to Top