8 Ocak 2020


1 İşçi Kimlik Bilgileri
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 İkametgâh İlmühaberi
4 Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi
5 Referansları ve CV’ si
6 İş Sözleşmesi
7 Sağlık Raporu
8 Bazı İşkolları İçin, Periyodik Olarak Sağlık Muayenelerinden Geçirildiklerine Dair Rapor
9 Engelli İşçilerde Engellilik Raporu Aslı veya Fotokopisi
10 Engellilik İndiriminden Yararlanabilmesi İçin İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan İndirim Uygulanacağına Dair Yazı
11 Engelli  İşçilerde İş-Kur Müracaat Kayıt Evrakı
12 Adli Sicil Kaydı
13 Eski Hükümlülerde İş-Kur Müracaat Kayıt Evrakı
14 Terör Mağdurlarında İş-Kur Müracaat Kayıt Evrakı
15 Ödenen Ücretlere Ait Hesap Pusulalarının Bir Sureti
16 Herhangi Bir Kanuni Sebeple Ücret Kesme Cezası Uygulanırsa, Yapılan Kesintilerin Sebebinin Bildirildiği Yazı
17 Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayının Alındığı Yazı
18 İşçilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ve Karşı Karşıya Bulundukları Mesleki Riskler, Alınması Gerekli Tedbirler ve Yasal Hak ve Sorumluluklar Konusunda Bilgilendirildiklerine Dair Yazı
19 İşe Başvuru Formu/Dilekçesi
20 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
21 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
22 Sigortalı Bildirim Belgesi
23 Aile Durum Bildirim Formu
24 Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
25 Etik Sözleşmesi
26 İmza Beyannamesi
27 Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar
28 İhtarnameler ve Alınan Savunmalar
29 İş Kazasının Varlığı Halinde İş Kazası Bildirimleri ve Diğer Belgeler
30 İşçinin Yeni Çalışma Şartlarını Kabul Ettiği İle İlgili Tutanak
31 Uzmanlık Alanını Gösteren Belgeler
32 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Dilekçesi
33 Kişisel Verilerin Kullanılmasına İzin Verdiğine Dair Dilekçe

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.