8 Ocak 2020


Sıra no Kazanç türleri Prime tabi (+)

Prime tabi değil (-)

Prime tabi

tutulacağı ay

1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay
2 Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri
A  Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay
Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
Ulusal bayram-genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
Fazla çalışma- fazla mesai ücreti + Hak Edilen Ay
Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay
Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
b İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay
c Götürü ücret + Hak Edilen Ay
d Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
3 Ücretin Eklentileri
a Primler + Ödendiği Ay
Yıpranma tazminatı + Ödendiği Ay
Özel hizmet tazminatı + Ödendiği Ay
Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay
Vardiya ve ağır vasıta tazminatı + Ödendiği Ay
İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay
Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen kira yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen yakacak yardımı + Ödendiği Ay
Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
Sünnet yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen ısıtma yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen elbise dikiş bedeli + Ödendiği Ay
Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
Ek tazminat, + Ödendiği Ay
Yılbaşı parası + Ödendiği Ay
Kreş ücreti + Ödendiği Ay
Makam tazminatı + Ödendiği Ay
İş riski zammı + Ödendiği Ay
Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
b İkramiye + Ödendiği Ay
Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
6772 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
 Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
c Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay
d Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay
4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay
a Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay
b Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay
5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
6 Yıllık izin ücretleri (kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay
7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay
8 Görev yollukları
9 Çocuk zammı (SGK tarafından belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
10 Aile zammı (SGK tarafından belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
11 Yemek parası (SGK tarafından belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
13 Ölüm yardımı
14 Doğum yardımı
15 Evlenme yardımı
16 Ayni yardımlar
Ayni konut tahsisi
İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
17 Geri ödemeli ücret avansları
18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
19 İhbar tazminatı
20 Kasa/mali sorumluluk tazminatı
21 Seyyar görev tazminatı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.