8 Ocak 2020


  • 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılara Ait Genel Prim Oranları
Sigorta Kolu Toplam Prim Oranı (%) Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%)
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 2 2
Malullük, yaşlılık ve ölüm 20 9 11
Genel sağlık sigortası 12,5 5 7,5
Toplam 34,5 14 20,5
  •        4/1-b Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları
Sigorta Kolu Prim Oranı (%)
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 2
Malullük, yaşlılık ve ölüm 20
Genel sağlık sigortası 12,5
Toplam 34,5
  • İsteğe Sigorta Prim Oranı
Sigorta Kolu Prim Oranı (%)
Malullük, yaşlılık ve ölüm 20
Genel sağlık sigortası 12
Toplam 32
  • İşsizlik Sigortası Prim Oranı
İşçi Hissesi İşveren Hissesi Devlet Katkısı Toplam Prim Oranı
%1 %2 %1 %4
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
İşçi Hissesi İşveren Hissesi
%7,5 %24,5

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.