8 Ocak 2020


  • 2020 Yılı Prim Matrahından İstisna Edilecek Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zamları ile Özel Sağlık Sigortası Primi – Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Katkı Payları
Ödeme Çeşidi Formülü İstisna Tutarı (TL)
Yemek parası Günlük asgari ücretin %6’sı 5,89
Çocuk zammı

(en fazla iki çocuğa kadar geçerli)

Aylık asgari ücretin %2’si 58,86
Aile zammı Aylık asgari ücretin %10’u 294,30
Özel Sağlık Sigortası Primi ile Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Katkı Payları Asgari ücretin %30’u 882,90

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.