31 05, 2021

İşverenin çalışanının whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı elde etmesi kişisel verilerin korunmasına aykırlık teşkil eder mi?

2021-05-31T11:13:39+03:00Mayıs 31st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 437 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mayıs 2021 Sorunun cevabını Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 tarihli ve 2019/138 sayılı karar özeti ile verelim. Şikâyetçinin rızası dışında kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak şikayette bulunması üzerine [...]

29 05, 2021

SGK, Hatalı Teşvik Konusunda İşveren Servisi Personeline Yönelik Genel Yazı Yayımladı

2021-05-29T16:56:30+03:00Mayıs 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Sirküler No: 436 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mayıs 2021 Bilindiği üzere, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan işverenlerin yersiz yararlandıkları teşvik, destek ve indirimleri hatalı teşvik listesi ile takip edilmekte olup, cari dönem belge verme aşamasında, belge verilecek kanun numarasından hatalı teşvik listesinde kayıt olması halinde, cari dönemde teşvikli belge [...]

28 05, 2021

İŞKUR Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Hususlara Açıklık Getirdi

2021-09-14T14:20:08+03:00Mayıs 28th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 435 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mayıs 2021 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27 Mayıs 2021 tarihli 8673834 sayılı yazısında; kendi birimlerinden gelen sorular doğrultusunda kısa çalışma uygulamasına ilişkin olarak 3 önemli hususla ilgili aşağıda belirtilen açıklamaları yapmıştır. Birinci Husus: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa [...]

25 05, 2021

7319 sayılı Kanunla İşverenlere Getirilen SGK Desteği Yayımlandı

2021-09-14T14:20:08+03:00Mayıs 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 434 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Mayıs 2021 20 Mayıs 2021 tarihli 7319 sayılı “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunun 4. Maddesi 4 ile yapılan düzenlemede; mikro ve küçük ölçekli [...]

21 05, 2021

21 Mayıs 2021 Tarihli Kanun Teklifiyle SGK Alacakları Yeniden Yapılandırma Kapsamında

2021-09-14T14:20:09+03:00Mayıs 21st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 433 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mayıs 2021 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Komisyonda bulunan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile; 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri [...]

21 05, 2021

Ücretin Düşürülmesinin İş Akdine Etkisi

2021-09-14T14:20:10+03:00Mayıs 21st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 432 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mayıs 2021 Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 19.02.2019 tarihli 2018/11126 E. – 2019/4060 K. sayılı kararında;   Davacı işçi ücretinin düşürüldüğü iddiası ile ücret farkı ile ödenmeyen ücretleri sebebiyle iş sözleşmesini haklı feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı [...]

21 05, 2021

İşe Gidiş Gelişlerde Serviste Geçen Sürenin Fazla Çalışmaya Etkisi

2021-09-14T14:20:10+03:00Mayıs 21st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 431 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mayıs 2021 Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 17.01.2014 tarihli 2013/1986 E. – 2014/296 K. sayılı kararında; Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının işe gidiş gelişlerinde serviste geçirdiği süre de çalışma süresinden sayılarak fazla çalışma ücreti [...]

21 05, 2021

İşverenin, İşçinin İkametgahını Belirlemesinin İş Akdine Etkisi

2021-09-14T14:20:11+03:00Mayıs 21st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 430 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mayıs 2021 Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 13.10.2015 tarihli 2015/26309 E. – 2015/28406 K. sayılı kararında; Somut olayda, davacının çalıştığı ....’daki işyerinin ....’ya taşındığı ve bu nedenle faaliyetlerinin sona erdiği sabittir. Bununla birlikte, dosyaya sunulan ve davacıya [...]

21 05, 2021

İkale Sözleşmesinin Baskı Altında İmzalanmasının İş Akdine Etkisi

2021-09-14T14:20:11+03:00Mayıs 21st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 429 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mayıs 2021 Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2016 tarihli 2015/36340 E. – 2016/19183 K. sayılı kararında;   Somut uyuşmazlıkta; davacının 18-20.06.2014 tarihleri arası raporlu olması nedeniyle, 21.06.2014 cumartesi günü davalı işverenlik tarafından düzenlenen piknik organizasyonuna katılamadığı, buna [...]

18 05, 2021

Personelin Sözlü Olarak İşten Ayrılmak İstemesinin İş Akdine Etkisi

2021-09-14T14:20:12+03:00Mayıs 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 428 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Mayıs 2021 Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 27.05.2019 tarihli 2019/230 E. – 2019/12192 K. sayılı kararında;   Somut olayda işyerinde doğrultmacı olarak çalışan davacının çevirme makinesinde dönüşümlü olarak çalışılması gerektiği bildirilince itiraz ettiği, tutanaklar ve tanık beyanlarıyla [...]

Go to Top