Sirküler

No: 436

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
29 Mayıs 2021


Bilindiği üzere, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan işverenlerin yersiz yararlandıkları teşvik, destek ve indirimleri hatalı teşvik listesi ile takip edilmekte olup, cari dönem belge verme aşamasında, belge verilecek kanun numarasından hatalı teşvik listesinde kayıt olması halinde, cari dönemde teşvikli belge düzenlenememektedir.

Ancak, bazı durumlarda hatalı teşvik listesinde olan döneme ait iptal belge işleme alınması sırasında sistem hataları oluşabilmektedir. Özellikte toplu iş sözleşmesi kapsamında geriye yönelik ek nitelikte belge düzenlenen dönemlere ait iptal belge bazı kanun numaraları için işleme alınamamaktadır.

Yine bazı durumlarda iptal belge işleme alınması sırasında “prim indirimi eksi değer alıyor” gibi sistem hataları alınmaktadır. Söz konusu durumlara yönelik program çalışmaları yapılmakla birlikte, hatalı teşvik listesi olan dönemlere ait iptal belge işleme alınamadığında, aynı kanun numarasından cari dönemde teşvikli belge verilemediğinden, işveren mağduriyetine sebep olunmaktadır.

Bu durumda, söz konusu sistem hatalarına yönelik program çalışmaları tamamlanana kadar, işveren mağduriyetine sebep olunmamasını teminen, iptal belgesi işleme alınamayan dönemler için İşveren İntra programında yer alan “Hatalı teşvik bildirimi sorgulama güncelleme” menüsüne “LİSTEYİ GEÇİCİ SİL” butonu eklenerek SGK Ünitelerinin kullanımına açılmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi, SGK Ünitelerindeki tüm işveren servisi personeline duyurulması amacını taşıyan 24 Mayıs 2021 tarihli 25177622 sayılı Genel Yazı’da düzenlenmiştir.

 

SGK Genel Yazısı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.