Sirküler

No: 429

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Mayıs 2021


Konuyu aşağıda özetine yer verilen Yargıtay Kararı ile belirtelim.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2016 tarihli 2015/36340 E. – 2016/19183 K. sayılı kararında;

 

Somut uyuşmazlıkta; davacının 18-20.06.2014 tarihleri arası raporlu olması nedeniyle, 21.06.2014 cumartesi günü davalı işverenlik tarafından düzenlenen piknik organizasyonuna katılamadığı, buna ilişkin 23.06.2014 genel müdür …… gönderdiği e mailde; pikniğe istemesine rağmen rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını belirtip, piknik organizasyonu için teşekkür etmesi üzerine, davacı işçiden izin formu düzenlemesi istenmiş, davacı ile ….. arasında e- mail yolu ile izin formu düzenlenmesi konusunda fikir ayrılığına düşüldüğü tespit edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamalar ve ikale sözleşmesinin 01.07.2014 tarihinde düzenlenmesinden hareketle davacının kendi hür iradesi ile değil de, davalı işverenlik tarafından yapılan baskı sonucu ikale sözleşmesini imzalamak zorunda kaldığı, yukarıda yazılı normatif düzenleme uyarınca geçerli bir ikale sözleşmesinin olmadığı anlaşıldığından mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.