24 02, 2021

6 Puanlık Prim İndirimi 2021 Yılında da Uygulamaya Devam Edecek

2021-09-14T14:32:32+03:00Şubat 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 356 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Şubat 2021 Resmi Gazetenin 24.02.2021 tarihli 31405 2. Mükerrer Sayılı nüshasında yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 puanlık primi indirimi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız...

24 02, 2021

İşverenin çalışanının whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı elde etmesinin kişisel verilerle ilişkisi

2021-09-14T14:32:34+03:00Şubat 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 355 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Şubat 2021 Şikâyetçinin rızası dışında kendisine ait whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak şikayette bulunması üzerine yapılan inceleme neticesinde; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 tarih ve 2019/138 sayılı Kararı ile aşağıdaki [...]

24 02, 2021

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik Yapıldı

2021-09-14T14:32:34+03:00Şubat 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 354 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Şubat 2021 Resmi Gazetenin 24.02.2021 tarihli 31405 sayılı nüshasında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan; “45.20.08” satırı değiştirilmiştir. “Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri” iken “Motorlu kara [...]

23 02, 2021

Anayasa Mahkemesi Olaya Münhasıran Vermiş Olduğu Kararda Kurumsal E-Posta Hesabının İşverence İncelenmesini Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

2021-09-14T14:32:35+03:00Şubat 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 353 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2021 Çalışanın kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilip edilmediği konusunda Anayasa Mahkemesi verdiği kararda (T:12.01.2021, BN. 2018/31036); iş akdinde tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı olarak kullanılacağı ve haber verilmeksizin denetlenebileceği, personelin bu [...]

22 02, 2021

Ev Hizmetleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı

2021-09-14T14:32:36+03:00Şubat 22nd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 352 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Şubat 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 16 Şubat 2021 tarihli Genel Yazısı ile Ek 9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerlerini kolay işverenlik kapsamına alındığını duyurmuştur. Genel Yazı ve Kullanma Klavuzu İçin Tıklayınız...

19 02, 2021

Tutukluluk Süresi Kıdem Hesabında Dikkate Alınır mı?

2021-09-14T14:32:36+03:00Şubat 19th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 351 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Şubat 2021 4857 sayılı İş Kanunu’nun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (IV) numaralı bendine göre işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı Kanunun 17’nci maddesindeki ihbar süresini aşması halinde, iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeksizin feshedebilir. Buna [...]

18 02, 2021

Aynı İşverene Ait İşyerlerinde Kıdem Süresi Nasıl Belirlenir?

2021-09-14T14:32:37+03:00Şubat 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 350 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Şubat 2021 İşçinin kıdemi, iş sözleşmesinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Aynı işverene ait iş veya işyerlerinde fasılalarla çalışma halinde önceki iş sözleşmelerinin kıdem tazminatını gerektirmeyecek şekilde sona ermesi halinde [...]

17 02, 2021

Vasıta (Taşıt-Yol) Ücreti (Yardımı) Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilir mi?

2021-09-14T14:32:38+03:00Şubat 17th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 349 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2021 Vasıta ücreti kıdem tazminatı hesabına dâhil edilir. Yol yardımının işveren tarafından; nakden, işçiye araç tahsisi yapılması, kart bedeli verilmesi ve servis sağlanması şeklinde gerçekleşebilir. İşçiye araç tahsisi yapılması, kart bedeli verilmesi halinde yol ücreti ilgili belediyeden sorularak esas ücrete ilave edilmeli; işyeri servisinde [...]

17 02, 2021

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamalarında Tereddüt Yaşanan Konulara Açıklık Getirdi

2021-09-14T14:32:38+03:00Şubat 17th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 348 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2021 Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve uzatılması ile nakdi ücret desteğinin mahsubu ve fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesi konularında İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerince tereddüde düşülen hususlara ilişkin olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri ve [...]

16 02, 2021

Bayram Harçlığı Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilir mi?

2021-09-14T14:32:39+03:00Şubat 16th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 347 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Şubat 2021 Bayram harçlığı, bir kısım işyerlerinde iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmeleri gereğince işçilere genellikle dini bayramlarda yapılan ödemelerdir. Her bayramda düzenli olarak ödenmeyen bayram harçlığı kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ve süreklilik arz eden bayram [...]

Go to Top