Sirküler

No: 351

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Şubat 2021


4857 sayılı İş Kanunu’nun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (IV) numaralı bendine göre işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı Kanunun 17’nci maddesindeki ihbar süresini aşması halinde, iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeksizin feshedebilir. Buna göre; işçinin tutukluluk veya gözaltı süresinin sözleşmenin feshi halinde uyulması gereken bildirim süresini aşması durumunda işveren iş sözleşmesini derhal fesih hakkını kullanabilecek; fakat işçiye kıdem tazminatı ödeyecektir. Ancak, ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İşverenin derhal fesih hakkı ancak, tutukluluk süresinin ihbar önellerini aşması halinde ortaya çıkacaktır. İşçinin gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olan olayın işyerinde veya işyeri dışında meydana gelmiş olmasının, gözaltına alınma veya tutuklamanın haklı veya haksız olmasının veya bu durumun işçinin mahkûmiyeti ile sonuçlanıp sonuçlanmamasının iş akdinin feshi açısından bir önem taşımaz.  İş akdinin askıda olduğu dönemlerde kıdem süresi hesap edilmeyeceğinden, tutuklulukta geçen süre kıdem süresinden sayılmamaktadır. Tutukluluk süresi çalışılmış gibi sayılan hallerden olmayıp, kıdem süresinden sayılmaz ve dolayısıyla kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.