Sirküler

No: 348

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2021


Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve uzatılması ile nakdi ücret desteğinin mahsubu ve fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesi konularında İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerince tereddüde düşülen hususlara ilişkin olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine hitaben 11.02.2021 tarih ve E-72808405-404-00007862852 sayılı yazı yayımlamıştır.

İlgili yazı için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.