Sirküler

No: 349

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2021


Vasıta ücreti kıdem tazminatı hesabına dâhil edilir. Yol yardımının işveren tarafından; nakden, işçiye araç tahsisi yapılması, kart bedeli verilmesi ve servis sağlanması şeklinde gerçekleşebilir. İşçiye araç tahsisi yapılması, kart bedeli verilmesi halinde yol ücreti ilgili belediyeden sorularak esas ücrete ilave edilmeli; işyeri servisinde ise ilgili servisçiler odasından günlük ücret sorularak esas ücrete ilave edilmelidir. Nakden değil ayni olarak karşılanan yol yardımının, parasal değeri hesaplanarak kıdem tazminatı matrahına ilave edilmesi gerekir. Kısaca, ayni olarak ödenmesi halinde de nakde çevrilerek kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmesi gerekir. Yol haklarının nakden değil servis tarafından sağlamıyorsa yol haklarının gerekirse ilgili Oda’ya sorulmak suretiyle parasal karşılığı tespit edilerek tazminata esas ücret eklenmek suretiyle hesaplama yapılmalıdır (Yrg. 7. HD., 20.04.2016 T., 2016/14364 E., 2016/8706 K.)

Hesaplamada vasıta ücreti adı altındaki ödemelerde fiili çalışma günleri için söz konusu olan ve o ay içinde verilen vasıta ücretinin bir günlük tutarının toplam 30 güne bölünmesi gerekir. (Yrg. 9. HD., 28.11.1991 T., 1991/14927 E., 1991/15010 K.)

Hesaplama Formülü = (Günlük Bedel x Çalışılan Gün Sayısı) / 30

Davacının haftanın 6 günü çalıştığı anlaşıldığına göre aylık çalışma süresi 26 gün olarak kabul edilmeli ve 26 günlük yol ücretinin 30’a bölünmesi ile bu tazminata esas 1 günlük yol ücreti belirlenmelidir (Yrg. 9. HD., 06.11.2012 T., 2010/18013 E. 2012/36331 K.).

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.