Sirküler

No: 356

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Şubat 2021


Resmi Gazetenin 24.02.2021 tarihli 31405 2. Mükerrer Sayılı nüshasında yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 puanlık primi indirimi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız…