Sirküler

No: 356

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Şubat 2021


Resmi Gazetenin 24.02.2021 tarihli 31405 2. Mükerrer Sayılı nüshasında yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 puanlık primi indirimi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.