Sirküler

No: 357

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Mart 2021


İşveren Uygulama Tebliği’nin “2.3.4 Şifrenin İptali” başlıklı düzenlemesine göre, e-Sigorta Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden sayılan “yetkili kişinin değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması, ölümü” herhangi birinin varlığı halinde, durum ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak bildirilecek ve e-Sigorta servisinde görevli memur tarafından http://ebildirge.sgk.intra/ebbasvuru/jsp/login.jsp adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden işverene veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, işveren veya yetkili kişinin belge verme yükümlülüğünün yasal olarak sona erdiği tarih itibariyle iptal edilecek, ayrıca bu durum ile sözleşmenin feshedildiği, işveren ve/veya yetkili kişiye bir yazı ile bildirilecektir.

Bu bilgilere göre, yetkili kişinin değişmesi durumunda kullanıcı kodu ve şifresi SGK Ünitesi tarafından iptal edilir, yeni kullanıcı kodu ve şifresi işveren/şirketlerde şirketi temsile yetkili, gerçek kişi işverenlikte yetkilendirilen kişi, yetki verilen SMMM adına yeniden e-sigorta sözleşmesi ile gerçekleştirilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.