31 12, 2021

Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV İade Süresi ve Covid-19 Aşılarında KDV Oranı

2021-12-31T10:06:38+03:00Aralık 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Aralık 2021 Sirküler No: 172 31 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Karar ile; 1-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2022,2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022,2023 ve 2024 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi [...]

31 12, 2021

Altın cinsinden açılan hesaplar üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlendi

2021-12-31T09:58:46+03:00Aralık 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Aralık 2021 Sirküler No: 171 31 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Karar ile Altın cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarına ödenecek kar payı ve faiz gelirleri üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. Karar ekte yer almaktadır. EK- Altın cinsiden hesaplara uygulanacak stopaj oranı hakkında Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-24.pdf

31 12, 2021

21 Meslek, Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamına Alındı, İşverenler Belgesi Olmayanları 01.01.2023 Tarihi ve Sonrasında Çalıştıramayacak

2021-12-31T09:30:16+03:00Aralık 31st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Aralık 2021 Sirküler No: 570 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2021/2 sayılı Tebliği ile ekte yer alan ve tehlikeli-çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 21 meslek belge zorunluluğuna tabi tutuldu. Belgesi olmayanları işverenler 01.07.20203 tarihi ve sonrasında çalıştıramayacak. 21 Meslek için tıklayınız...

30 12, 2021

5 Bin TL üzerindeki cep telefonu satışlarında taksit sınırı 3 ay olarak belirlendi

2021-12-30T14:27:34+03:00Aralık 30th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2021 Sirküler No: 170 Ticaret Bakanlığınca Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Düzenlemesi ile 30 Aralık 2021 tarihi itibari ile taksit sınırı; -Fiyatı 5 bin TL nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; -Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL nin [...]

30 12, 2021

Mevduata garanti sınırı 200 Bin TL ye çıkarıldı

2021-12-30T14:25:26+03:00Aralık 30th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2021 Sirküler No: 169 30 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan TMSF kararı ile, halihazır 150 bin TL olan mevduat ve katılım hesaplarına sigorta üst sınırı, 200 Bin TL ye çıkarılmıştır. Karara ekte yer verilmiştir. EK- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve 2021/562 Sayılı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-33.pdf [...]

29 12, 2021

Otomatik BES’ten Ayrılanlar Yeniden Sisteme Dâhil Edilemeyecek

2021-12-29T10:48:37+03:00Aralık 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 569 “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29.12.2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” aşağıda belirtilen [...]

29 12, 2021

Altına endeksli hesaplardan TL hesaplara geçişlerde yapılacak destekler belirlendi

2021-12-29T10:46:25+03:00Aralık 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 168 TCMB tarafından 29 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile; - 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir. -Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası [...]

29 12, 2021

Çalışanların yeniden bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi düzenlemesi kaldırıldı

2021-12-29T10:44:14+03:00Aralık 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 167 29 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; -  Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların 3 yıl içinde bir defalığına otomatik [...]

29 12, 2021

Kamu ihaleleri açısından enerji ürünlerine fiyat farkı ödenmesine dair yeni taslak hazırlandı

2021-12-29T10:42:16+03:00Aralık 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 166 Kamu İhale Kurumu tarafından, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair taslak, internet sitesinde yayımlanmıştır. Taslak metinde, elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları [...]

25 12, 2021

7346 Sayılı Kanunla İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler

2021-12-25T14:57:49+03:00Aralık 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Aralık 2021 Sirküler No: 568 21.12.2021 tarihli 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler şöyledir. 1) Kanunun 24’üncü maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen [...]

Go to Top