Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Aralık 2021

Sirküler No: 172


31 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Karar ile;

1-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  1. a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2022,2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022,2023 ve 2024 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  2. b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022, 2023 ve 2024 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilecektir.

2- Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde, %1 KDV uygulanmasına devam edilecektir.

Karar ekte yer almaktadır.

EK- Yatırım teşviklerinde KDV iade süresi ve Covid aşıları KDV si hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-25.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.