Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Aralık 2021

Sirküler No: 171


31 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Karar ile Altın cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarına ödenecek kar payı ve faiz gelirleri üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Karar ekte yer almaktadır.

EK- Altın cinsiden hesaplara uygulanacak stopaj oranı hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-24.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.