Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2021

Sirküler No: 170


Ticaret Bakanlığınca Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Düzenlemesi ile 30 Aralık 2021 tarihi itibari ile taksit sınırı;

-Fiyatı 5 bin TL nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay;

-Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay,

olarak uygulanabilecektir. 

Değişiklik ekte yer almaktadır.

 

EK- Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-28.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.