Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2021

Sirküler No: 169


30 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan TMSF kararı ile, halihazır 150 bin TL olan mevduat ve katılım hesaplarına sigorta üst sınırı, 200 Bin TL ye çıkarılmıştır.

Karara ekte yer verilmiştir.

EK- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve 2021/562 Sayılı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-33.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.