Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Aralık 2021

Sirküler No: 166


Kamu İhale Kurumu tarafından, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair taslak, internet sitesinde yayımlanmıştır.

Taslak metinde, elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında sözleşmesi bir yılı aşan diğer mal alımlarında bir yıllık sözleşme süresini aşan dönem için sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla fiyat farkı hesaplanabileceğine dair hükümlere yer verilmiş, usul ve esasları belirlenmiştir.

Fiyat farkı ile ilgili değişikliklere dair kuruma, görüş de iletilebilmektedir.

Söz konusu Duyuru ve görüş bildirim formu ekte yer almaktadır.

 

EK- Fiyat Farkı Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/432/fiyat_farki_esaslarinda_degisiklik_yapilmasina_dair_taslak.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.