Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Aralık 2021

Sirküler No: 167


29 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle;

–  Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilmesi,

Düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ekte yer almaktadır.

EK- Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211229-25.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.