29 04, 2023

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

2023-04-29T20:54:43+03:00Nisan 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Nisan 2023 Sirküler No: 667 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde; Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu, Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar, Kanun kapsamına giren adli ve idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları, Kesinleşmemiş veya [...]

29 04, 2023

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

2023-04-29T20:50:30+03:00Nisan 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Nisan 2023 Sirküler No: 666 Matrah ve vergi artırımı rehberi yayınlandı. 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde; Matrah ve vergi artırımının kapsamı, Gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı, Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım, Katma değer vergisinde artırım, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılan vergi [...]

28 04, 2023

Zamanaşımına uğrayan mevduat, hak ve alacaklar için son başvuru tarihi 15.9.2023’ e uzatıldı

2023-04-28T09:30:41+03:00Nisan 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Nisan 2023 Sirküler No: 665 BDDK tarafından deprem nedeniyle zamanaşımına uğrayan mevduat hak ve alacakları için son müracaat tarihi olarak belirlenen 15.6.2023 tarihinin,  15.9.2023 e uzatılmasına karar verilmiştir. BDDK kararı için tıklayınız.

28 04, 2023

Emlak vergisi değerlerini belirleyen takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde ve en geç yılsonuna kadar dava açılabilir

2023-04-28T09:27:43+03:00Nisan 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Nisan 2023 Sirküler No: 664 Danıştay vergi dava daireleri kurulunun 2022/14 esas sayılı Kararı ile; -Asgari emlak vergisi değerlerini belirleyen takdir komisyonu kararlarına karşı kararların öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içinde ve en geç kararların alındığı yılsonuna kadar vergi mahkemesinde dava açılabileceğine karar verilmiştir. Karar için tıklayınız.

26 04, 2023

Mart Ayı SGK Beyannamesi 28 Nisan’a Kadar Verilebilecek

2023-04-26T09:18:15+03:00Nisan 26th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Nisan 2023 Sirküler No: 792 SGK tarafından yayımlanan 25 Nisan tarihli Duyuru ekinde yer verilen VUK /154 sayılı Sirküler çerçevesinde Mart ayı SGK beyannamesinin verilme süresi 26 Nisan tarihinden 28 Nisan tarihine uzatılmıştır. Detaylı bilgi için Duyuru ve Sirküler'i inceleyiniz. VUK_154 Sirküler SGK Duyuru

26 04, 2023

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı

2023-04-26T09:11:14+03:00Nisan 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Nisan 2023 Sirküler No: 662 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali iş birliği çerçevesinde, AB’nin 2021-2027 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 17/10/2022 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel [...]

26 04, 2023

Vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme/ödeme süreleri uzatıldı.

2023-04-26T09:08:11+03:00Nisan 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Nisan 2023 Sirküler No: 661 25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü [...]

25 04, 2023

Kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını TL ye çevirmeleri halinde de vergi istisnası uygulanacak

2023-04-25T09:18:50+03:00Nisan 25th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2023 Sirküler No: 660 Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 7165) ile; -Kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar [...]

25 04, 2023

Büyükşehirlerde mükellefler şartlar dâhilinde gerçek usulden basit usule geçiş yapabilecek.

2023-04-25T09:13:02+03:00Nisan 25th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2023 Sirküler No: 659 24/4/2023 Tarihli ve 7166 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; -Büyükşehir belediyesi olan illerde her türlü emtia alım-satımı ile uğraşan (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç) mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartları sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından [...]

Go to Top